Μίλα μου για MiLA: μια πρωτοβουλία κοινωνικής επιχειρηματικότητας συναντά το Design Thinking

Published on Author MiLA SolutionsLeave a comment

Ο τίτλος μάς παραπέμπει στο αγαπημένο, παιδικό τραγουδάκι και όχι τυχαία. H MiLA είναι μια ομάδα νέων, ταλαντούχων επιστημόνων με κοινό πάθος για την ανάπτυξη apps και την προσφορά σε παιδιά με αυτισμό. Τα apps υποστηρίζουν την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων από παιδιά με αυτισμό. Η ομάδα φιλοδοξεί να αναπτύξει και να προωθήσει αυτές τις εφαρμογές συμπληρωματικά με άλλες θεραπευτικές αγωγές που παρέχονται σε άτομα με αυτισμό. Όπως μας αφηγούνται τα μέλη της ομάδας (ο Φερνάντο, η Φραντσέσκα και ο Ιωσήφ), αυτές οι εφαρμογές συμβάλλουν στην αύξηση της ανταπόκρισης αυτών των ατόμων. Ευελπιστούν, επίσης, πως σε μελλοντικό στάδιο οι εφαρμογές αυτές θα μπορούν να τροποποιηθούν (π.χ. να μεταφραστούν σε ξένες γλώσσες), για να γίνουν προσβάσιμες από τα μέλη των οικογενειών ατόμων με αυτισμό, που ζουν σε περιοχές ή/και συνθήκες όπου η πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές είναι πολύ περιορισμένες.
Η MiLA είναι ένα παράδειγμα αυτού που στα καθ’ υμάς μεταφράζεται ως κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο όρος «κοινωνική επιχειρηματικότητα» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κοινό παρανομαστή την ύπαρξη κοινωνικών ωφελειών (πέρα από ενδεχόμενη ή μη εμφάνιση κερδών). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα επιχειρεί μια σύζευξη ενός πρωτότυπου επιχειρηματικού μοντέλου με τον επαναπροσδιορισμό προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών ή περιβαλλοντολογικών προκλήσεων. Αυτός ο προσανατολισμός ξεφεύγει από τυπικές πρακτικές φιλανθρωπίας και απαιτεί –μεταξύ άλλων- τη διαμόρφωση, ανίχνευση και πρόσβαση σε νέες χρηματοπιστωτικές δομές . Εύλογα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που στις παρούσες συγκυρίες καταδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι αντιμετωπίζοντας τέτοιες προκλήσεις συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μελλοντικών μας επιχειρηματικών στελεχών.
Το «Design Thinking» αποτελεί μια μεθοδολογία για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως αυτό που περιγράφτηκε παραπάνω. Χαρακτηριστικό της είναι ότι απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς. Τον Ιούλιο 2014, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετείχαν στο DESTINE και ανακάλυψαν τα οφέλη αυτής της προσέγγισης. Φοιτητές και καθηγητές-σύμβουλοι από 6 διαφορετικές χώρες με εξειδίκευση σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς (Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανική, Ασφάλεια Συστημάτων ΤΠΕ, Ιατρική, Design, Φυσική, Μαθηματικά κλπ)- συνέβαλαν με επιτυχία στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων και στη δημιουργία αντίστοιχων λειτουργικών πρωτοτύπων.
Έχοντας αποκομίσει αυτή τη θετική εμπειρία, διοργανώνουμε ένα εργαστήρι όπου εφαρμόζουμε το Design Thinking για τη μορφοποίηση του marketing plan της ομάδας MiLA. Αρωγός μας στην προσπάθεια αυτή είναι η εταιρεία SAP Hellas και Cyprus, την οποία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, ιδιαίτερα επειδή μας διαθέτει τον ειδικό στο Design Thinking κο Peter Heinkeins.
Στο εργαστήριο θα συμπράττουν φοιτητές και καθηγητές του προγράμματος ΜΒΑ. Κυρίως όμως χρειαζόμαστε τη δική σας ενεργή συμμετοχή, δημιουργικότητα και καινοτομία. Πάρτε μέρος στο εργαστήρι μας ,που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00-15:00, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου μας και κερδίστε μία υποτροφία για το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας .
Αγγελική Ι. Κοκκινάκη PhD, Eng
Συντονίστρια Προγράμματος ΜΒΑ
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.